Serafim Fastigheter utvecklar bostäder i Stockholm och Uppsala. Bolaget förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serafim Invest. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett tydligt fokus på tillväxt och långsiktighet.

Kontakta

Kontakta oss

Serafim Fastigheter AB
08-734 31 00
info@serafimfast.se
Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm