Följ Serafim Fastigheter

Banker och investerare

Serafim Fastigheter är den del av Serafimgruppen som fokuserar på koncernens fastighetsrelaterade investeringar. Bolaget fokuserar på fastighetsutvecklingsprojekt där vi förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. Målet är att genom konceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform kunna maximera det totala försäljningsvärdet.

Bolaget arbetar i likhet med övriga bolag inom Serafim-koncernen för låg risk både generellt och på projektnivå. Målet är att alltid sträva efter att minimera risker. Våra fastighetsprojekt är helt oberoende av varandra genom egen bolagsstruktur och finansiering.

Vi arbetar i både helt självständiga projekt och även olika former av Joint Venture.