Följ Serafim Fastigheter

Om Serafim Fastigheter

Vi utvecklar bara bostäder där vi själva skulle vilja bo – och vi är dessutom riktigt kräsna.

Serafim Fastigheter utvecklar bostäder i Stockholm och Uppsala. Bolaget förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serafim Invest. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett tydligt fokus på tillväxt och långsiktighet.