Your search resultsOmråde

Kommun

Antal enheter

Upplåtelseform

Storlek

Status

Pumphuset i Järla Sjö är en vacker gammal fabriksbyggnad som en gång i tiden använt för provning av pumpar samt som ångkraftscentral. Fastigheten uppfördes 1896 och står nu inför en omvandling till spektakulära bostäder. Lägenheterna kommer att präglas av industriromantik där stora delar av befintlig byggnad och detaljer tas tillvara.


Compare Listings