Your search results

Om oss

Serafim Fastigheter förvärvar förvaltningsfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholms län med omnejd.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett opportunistiskt och affärsmässigt arbetssätt. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Bolaget startade verksamheten år 2011 med att genomföra ett par investeringar i bostadsprojekt tillsammans med etablerade aktörer. År 2013 gjorde bolaget sina första egna bostadsprojekt där man initialt förvärvade en hyresfastighet i Stockholm där ombildning till bostadsrätter genomfördes. 

Därefter har projektportföljen utvecklats för att idag innehålla flertalet förvaltningsflödesfastigheter med fokus på att utveckla långsiktiga kassaflöden samt driva utvecklingsprojekt på respektive fastighet för att skapa värde över tid tillsammans med investerare och samarbetspartners.

 

Våra värderingar

Serafim Fastigheter baserar sin verksamhet på tre grundläggande värderingar:
Relation, Affärsfokus och Kvalitet. 

Relation: Bolaget skall bygga långsiktiga relationer med investerare, hyresgäster, medarbetare och partners. Bolagets målsättning är att samtliga beslut skall driva relationerna framåt för att bolaget kontinuerligt skall utvecklas till en attraktiv part på marknaden.

Affärsfokus:  Samtliga aktiviteter inom bolaget skall genomsyras av tydligt affärsfokus och medarbetarna skall ha en drivkraft av att genomföra sunda och långsiktiga affärer. Bolaget strävar efter att se möjligheter och skapa utveckling i alla affärer samt ständigt utvecklas av nya produkter och marknadserbjudanden. Bolaget skall alltid verka prestigelöst och genom stort engagemang skapa goda affärer.

Kvalitet: Bolaget strävar efter att alltid bibehålla hög kvalitet genom alla led i arbetsprocesserna. Med hög personlig kompetens i affärsprocessen skall bolaget leverera långsiktigt hållbar kvalitet till kunder och partners.

 

Organisation

Serafim Fastigheter kontrollerar hela värdekedjan inom transaktion, finansiering, förvaltning, fastighetsutveckling samt bostadsbyggnation. Bolagets medarbetare har specialkunskap inom verksamhetens alla delar och innehar tillsammans en mycket stor erfarenhetsbas. Bolaget skapar resultat genom stort fokus på att alla aktiviteter i värdekedjan alltid ska vara värdeskapande.

 

Vision, affärsidé & mål

VISION
”Serafim fastigheter ska vara en av tre ledande fastighetsutvecklare i Stockholm och Mälardalen.”

Framgångsfaktorer för att uppfylla bolagets vision är att löften mot kunder, partners och investerare hålls.

Kundlöfte

Serafim Fastigheter skapar attraktiva och hållbara bostäder med hög kvalitet som är anpassade efter sin målgrupps plånböcker på varje lokal mikromarknad.

Bolaget skapar attraktiva produkter genom engagemang och hög kompetens för fastighetsägare, kommuner samt framtida fastighetsägare. Genom långsiktiga relationer med sina partners och hyresgäster skapar bolaget ökade värden för alla parter.

Investerarlöfte

Serafim Fastigheter förvaltar investerarnas pengar som om det vore sina egna. Genom hög transaktionsförmåga och värdeskapande aktiviteter genererar bolaget god avkastning över tid med begränsad risk. Serafim Fastigheter strävar efter långsiktiga relationer och återkommande affärssamarbeten.

AFFÄRSIDÉ
Serafim Fastigheter förvärvar kassaflödesfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter och bostäder samt för egen löpande förvaltning inom Stockholms län och Mälardalen. Genom starkt värdeskapande aktiviteter under projektens gång skapar bolaget värde och utvecklar befintliga fastigheter. Bolaget realiserar värden genom försäljning av byggrätter, kassaflödesfastigheter eller nyproducerade bostäder.

 

Press & media

Vill du komma i kontakt med oss, eller göra en intervjuförfrågan, sänd e-post till rickard.jacobsson@serafim.se. För att komma i kontakt med enskilda medarbetare, se Kontakta oss för individuella kontaktuppgifter.Compare Listings