Your search results

Om oss

Serafim Fastigheter förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att genom aktiv förvaltning skapa god värdetillväxt. Bolaget förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Bolaget inledde år 2011 med investeringar i några olika bostadsprojekt. År 2013 gjorde bolaget sina första egna bostadsprojekt där man förvärvade hyresfastigheter i Stockholm för konvertering till bostadsrätter. Därefter har projektportföljen stadigt växt för att idag innehålla förvaltningsfastigheter, färdiga byggrätter, planprojekt där detaljplan drivs för att utveckla byggrätter samt projekt i pågående produktion.

 

”Serafim Fastigheter ska vara en av de tre främsta fastighetsutvecklarna i Stockholms län”
– Rickard Jacobsson, VD

 

Våra värderingar

Genom stort personligt engagemang och en tydlig strategi att alltid ha återkommande samarbetspartners skapar bolaget långsiktiga personliga relationer. Bolagets kunder och samarbetspartners är exempelvis fastighetsägare, kommuner, investerare, bostadskunder mfl.

Genom återkommande samarbeten och affärsmässiga relationer skapar bolaget maximalt värde för alla parter.

Organisation

Serafim Fastigheter kontrollerar hela värdekedjan inom förvaltning, fastighetsutveckling och bostadsbyggnation. Våra medarbetare har gedigen specialkunskap inom verksamhetens alla delar. Vi skapar resultat genom högt ställda krav att alla aktiviteter i värdekedjan alltid ska vara värdeskapande.

Vision, affärsidé & mål

Serafim Fastigheter har som målsättning att vara en av de främsta fastighetsutvecklarna i Stockholms län.

Vi förvärvar fastigheter för förvaltning, utveckling till byggrätter eller för produktion till färdiga bostäder i Stockholms län. Serafim Fastigheter optimerar affären och produkten efter fastighetens unika förutsättningar. Bolaget vänder sig till medelinkomsttagaren på varje mikromarknad.

Genom starkt värdeskapande aktiviteter under projektutvecklingens gång skapar bolaget goda resultat med låg risk. Verksamheten genomsyras av stark affärsmässighet där värden realiseras genom försäljning av kommande byggrätt, färdig byggrätt eller genom nyproduktion till slutkund.

Press & media

Vill du komma i kontakt med oss, eller göra en intervjuförfrågan, sänd e-post till rickard.jacobsson@serafim.se. För att komma i kontakt med enskilda medarbetare, se Kontakta oss för individuella kontaktuppgifter.Compare Listings